Contributie en kosten

De contributie voor onze scouting bedraagt 35 euro.
Wanneer je een 2e kind op scouting wil zal de kosten voor dit 2e kind 33 euro bedragen.